Partak CRM !!!

سیستم یکپارچه فروش ، پشتیبانی ، مالی و کنترل اینترنت پرسرعت (ADSL & WIRELESS) پارتاک با رویکرد مکانیزاسیون ارتباطات مشتریان اینترنت با سرویس دهندگان و ارائه سرویس به مشتریان طراحی و ارائه گردیده است. این محصول که هم اکنون اولین و بهترین نرم افزار جامع در این حوزه می باشد به منظور افزایش رضایتمندی مشتریان و نیز به حداقل رساندن هزینه ها، نیروی انسانی، خطاهای ناشی از آن و زمان پاسخگویی به مشتریان راه اندازی شده است.

معرفي کامل درخواست دمو